Existuje pouze JEDNO VĚDOMÍ

Toto vědomí má spoustu úrovní sebe-uvědomování.
Smyslem duchovního života je sebe-poznávání a dosáhnutí klidu mysli v souladu s harmonií v srdci.

Člověk se ve svém životě může dostat do různých situací.
Rád by se někomu otevřeně svěřil se svým vnitřním životním nastavením či prožíváním určité životní situace. Nebo by si jen rád s někým povídal o svém spirituálním poznání.
Nemá se však komu důvěryhodnému svěřit….

Mohu být Vaší spřízněnou duší. Mohu Vás vyslechnout a být průvodcem na cestě k Vašemu duchovnímu srdci. Mohu být i pomocníkem při překonávání různých úrovní Vašeho EGA anebo jen tím, s kým budete moci sdílet svou spirituální cestu.

První duchovní Poznání začíná u člověka zpravidla osobním mystickým zážitkem. Takovou zkušenost nelze prakticky popsat dostupnými slovy nebo jednoduše vysvětlit. Je za hranicemi našich myšlenek a konceptů.

Každá praxe začíná vnitřním touhou po poznání teorie. Navazují různé stupně poznatelnosti. Shromažďování znalostí, vyčlenění času na vědomé pozorování Sebe, hledání Duše, praktikování různých cest k Sebe-realizaci, žití své Duše, zlepšování se v dovednostech, filozofii, sebe-úprav, sebe-změn, odevzdání…

Vyznávám Transparentní osobní psychologii se vztahy k mystice. Mystika je praxe spirituality. Mě blízké cesty, kterým se věnuji, jsou: Džňánajoga, Védy, Vipassana, ZEN, Zen-Budhismus, Karmajoga, Bhaktijoga, Teologie.

„K mým Velkým učitelům patří Eduard a Míla Tomášovi, Paul Brunton, František Drtikol, Šri Ramana Maharishí a dalš láskyplné Bytostií.“

Součástí sezení se mnou je hlubší SEBEPOZNÁNÍ formou citlivých dialogů a konstruktivního myšlení. Učení o prototypáních cestách vedoucích k vnitřnímu naplnění Života, které se projevuje ve vnějším světe. Doporučení CO má člověk hledat, KDE to má hledat, JAK pracovat na sobě a udržet si pozitivní přístup. To vše do fáze, dokud neobjeví v sobě SVOU pravou cestu nebo dokud neucítí v sobě, že již žádného učitele nepotřebuje.