(vaše) Vize

Kam chcete posunout své lidi?

Co chcete změnit?

Rozvoj
(jednotlivců a týmu)

100% výkonu     Vztahu
   
Znalost
Dovednost
Postoj
  Motivace
Loajalita
 

Analýzy

Prostredí
Výkonu
Vztahu

(vaše) Cíle

 

Co budeme měnit
Kam budeme posouvat

Partneři:

 

Konkurenční pracovní prostředí 21. století si vyžaduje pozitivní vnitřní postoj, adaptabilitu, výkon a energizaci.

Každý majitel/CEO/ředitel se soustředí na řízení firmy. Manažeři hledají cesty, jak cíle splnit, organizují a kooperují činnosti. A ostatní zaměstnanci se snaží plnit očekávané výsledky.

K efektivnímu plnění očekávaných úkolů potřebujeme všichni inspiraci, rozvoj v soft-skills, opakování a pomocnou ruku při reálných zpětných vazbách, ať už si o ni říkají nebo ne.

Položte si otázku, kolik máte jako majitel, ředitel nebo manažer času na rozvoj svých lidí? Je ho opravdu dostatek pro to, aby váš svěřenec nebo tým došel ke splnění vytýčeného cíle?

V tomto pracovním tempu a záplavě operativních úkolů se málokde najde prostor pro informativní rozvoj a zlepšování dovedností, které stojí za cash flow firmy. TI, kteří tato fakta reflektují, už jsou o krok napřed. A je to viditelně znát na spokojenosti zaměstnanců, jejich stabilních výkonů a následně na výsledcích firmy.

„Krátkodobý stres je výkonnostně prospěšná věc, ale když v něm žijete dvacet pět let, tak jste tam, kde jste“

A zde přichází ke slovu lektor – mentor – kouč. Při své práci se zaměřuji na tři faktory:

Znalosti (teorie) – Dovednosti (soft-skills) - Psychický postoj (motivace, přístup, energie do práce)

Formy přístupu:

*Lektorství „in class“ formou za účelem předání a prohloubení odborných znalostí, čerpajících z výzkumů a od úspěšných lidí. Specializuji se na soft-skills. Součástí je doporučení na odbornou literaturu.

*Mentorství (vedení) zaměstnanců nácvikem nových nebo efektivnějších dovedností s aplikací odborných znalostí. Forma osobních výkonů v reálu, příkladů a následných zpětných vazeb. Důraz na okamžitý a spočitatelný výkon v reálném prostředí, vedoucí k firemním cílům.

*Koučování zaměstnanců, ať už skupinové nebo jednotlivců. Jde o myšlenkové konstruktivní vedení k pozitivnímu postoji, sebevědomí a k realizaci stanoveného cíle. Opakování technik vede k uspořádání vlastního myšlení a sebe-výuce. Vedlejším efektem je vnitřní zklidnění, nutné pro každodenní opakování „pracovního“ výkonu.

Učím interaktivní formou řídit sebe i druhé. Vyrovnávám balance mezi vztahovou a výkonnostní rovinou zaměstnanců a týmů. Těšit se můžete na nové odborné poznatky znalosti a inovativní techniky aplikované praxe. Na větší projekty nejsem sám.

Výsledkem naší spolupráce je aktivace malých změn s velkým dopadem na rozvoj lidí a firemní výsledkový růst.

„Mou specialitou je sebepoznávání v pracovním procesu, práce s vnitřní motivací, dlouhodobým smyslem činnosti a umění zachování si výkonnostní energie.“

Vyberte si z prověřených služeb:

 1. Strategická (výkonnostní a vztahová) analýza
  • Získejte strategické informace o Vašich lidech a týmech z pohledu nezávislého profesionála.
  • Zefektivněte své taktiky při konkurenčním boji. Vyhněte se nepříjemnostem, které mohou vznikat z hierarchického postavení nebo rozdílným vnímáním komunikace.
  • Rozsah
   • Obchodníci
   • Manažeři
   • Ředitelé
  • Role pozorovatele na pracovišti dává informace o reálné situaci potřeb lidí k dosažení firemních cílů. Způsob provádění je stínování pracovníků při reálné práci (on-line spot coaching, one on one, schůzky, meetingy, týmové meetingy, tréning apod.)
  • 3 – 5 dní po cca 4 hodinách
 2. Sebe-reflektivní rozvoj
  • Zvyšte výsledky firmy formou spokojených zaměstnanců
  • Nabídněte svým lidem energizující a zážitkové sebepoznání s kapkou transparentní psychologie.
  • Lidé, kteří projdou tímto školením, jsou nabití energií a vnitřně připraveni aplikovat nové techniky ve své branži.
  • Interaktivní in-class školení se věnuje vnitřnímu nastavení jedince při práci a styku s vnitřním a vnějším klientem. Připravuje ho na vnitřní transformaci. Oba dny se věnují poznání a sebepoznání v různých pracovních situacích a jejich dopad na to, jak se následně cítíme. Pracujeme s energií a odvahou vyjít pozitivně vstříc změnám ke spokojenosti. Celým školením se prolínají společné aktivity, rozvoj přirozených analytických schopností a možnost prohloubení s odkazy na odborníky a speciální literaturu.
  • 2 dny
 3. Manažerské dovednosti vedení lidí
  • Obohaťte management o funkční taktiky vedení směřující k firemním výsledkům přes vztah s lidmi
  • Životní cyklus zaměstnance má svá pravidla. Poznejte tyto zákonitosti, naučte se znalosti, prohlubte dovednosti people managementu a následně pojďme nacvičit v praxi pod dohledem profesionálů.
  • Konkrétně se věnujeme 100% výkonu prodejce, navázání přirozených vztahů, manažerským stylům vedení lidí a efektivním technikám (adekvátní komunikace, časové dotace, zpětné vazby, stimulace, atd.).
  • Výsledkem je, že lidé s tímto školením jsou schopni zařadit své lidi odborně dle vrozených schopností a získaných dovedností. Dle toho umí přizpůsobit styl práci s podřízeným.
  • 2 dny
 4. Prodejní dovednosti (retail, call centrum)
  • Buďte o krok napřed před svou konkurencí. Dopřejte svému prodejnímu týmu poznat i další cesty, jak se dá prodat.
  • Zaměřeno na „umění“ prodávat a současné trendy prodeje (tipy přímo z terénu). Obsahem je výuka struktury prodejního hovoru, tipy na zkušenosti předních světových odborníků v oblasti.
  • 2 dny
 5. Train for Train (školení pro trenéry)
  • I trenér ocení lektora – trenéra, zejména když má vliv na tolik lidí ve firmě
  • Zacíleno na lektorské znalosti, dovednosti a rozvoj vrozených schopností formou aplikované praxe
  • Nauka nejen jak efektivně školit, aby měl školitel dobrý pocit ze své práce, ale jak umět postavit školení tak, ať si z něj odnáší školený co je cílem.
  • Výuka lektorských taktik, zvládání osobního stresu, umění práce s energií skupiny
  • 2-3 dny
 6. Mentoring
  • Mentor pracuje v terénu s lidmi, kteří májí zájem se zlepšovat na své pozici. Mentor je vzorem a jde příkladem. Rozsah zkušeností a nabídky dle domluvy.
  • Zlepšení v různých soft-skillech, které Vám pomáhají v práci i osobním životě
  • Systém spolu-práce je následovný. Seznámení, nastavení očekávání, výkon v terénu (co je cíl, komunikace o technikách vedoucí k 100% výsledku, praktikuje Váš člověk a následně ukazuje mentor), zápis ze schůzky.
  • 5h denně v terénu
 7. Koučing - coaching
  • Syndrom vyhoření? Demotivace? Vyčerpanost? Disharmonie? Negativa?
  • Pro ty, kteří chtějí trošku upravit své vnitřní prostředí, nastavení, postojovou (vnitřní motivační) rovinu, formou etické rozpravy mezi čtyřma očima.
  • Očekávání je, že jedinec si přinese na schůzku problém, který chce řešit, ale neví si rady. Po schůzce jedinec odchází s návodem, CO a JAK udělat pro 100% efektivitu řešení problému, dle svých možností, schopností a prostředí, ve kterém se pohybuje.
  • 2h jeden problém
 8. Trénink na míru
  • Dle Vašich požadavků a společné domluvy